Personal

Aidu Lasteaed – Algkooli töötajad:

Direktor Kaare Põder
KlassiõpetajaTiina Eessaar
KlassiõpetajaTiia Härmaste
MuusikaõpetajaAnu Piiskoppel
Tantsuline liikumine Maia Lepiste
Kehalise kasvatuse õpetajaSilver Nõmmiksaar
Logopeed Aile Tomson
NõustajaSirje Vasemägi
LasteaiaõpetajaKersti Sikk
LasteaiaõpetajaKaily Kink
Lasteaiaõpetaja abi Marina Eessaar
Lasteaiaõpetaja abiAili Reisalu
Kokk, majandusjuhataja Pille Kuldmaa
Majahoidja Aime Jaama
Koristaja, saali perenaine Sirje Teras
Remonditööline Arvi Kuusk