ESMASPÄEV

I KLASS
II KLASSIII KLASSIV KLASS
Eesti keelMatemaatika
Eesti keel
Eesti keelEesti keelEesti keel
MuusikaõpetusMuusikaõpetusMatemaatikaInglise keel
Kehaline kasvatusMatemaatikaMuusikaõpetusMuusikaõpetus
LoodusõpetusKehaline kasvatusKehaline kasvatusKehaline kasvatus
Inglise keel

TEISIPÄEV

I KLASSII KLASSIII KLASSIV KLASS
Eesti keelEesti keelEesti keelEesti keel
MatemaatikaMatemaatikaMatemaatikaMatemaatika
Kunstiõpetus/ tööõpetusKunstiõpetus/ tööõpetusKunstiõpetus/ tööõpetusKunstiõpetus/ tööõpetus
Tantsuline liikumineTantsuline liikumineTantsuline liikumineTantsuline liikumine
Inglise keelLoodusõpetus
Loodusõpetus/ inimeseõpetusInglise keel

KOLMAPÄEV

I KLASSII KLASSIII KLASSIV KLASS
Loodusõpetus/ inimeseõpetusInglise keel
MatemaatikaMatemaatikaMatemaatikaMatemaatika
Eesti keelEesti keelEesti keelEesti keel
Tööõpetus/ kunstiõpetusTööõpetus/ kunstiõpetus
Tööõpetus/ kunstiõpetusTööõpetus/ kunstiõpetus
Kehaline kasvatus (Pisisaares)Eesti keelEesti keelEesti keel
Kehaline kasvatus (Pisisaares)Kehaline kasvatus (Pisisaares)Kehaline kasvatus (Pisisaares)

NELJAPÄEV

I KLASSII KLASSIII KLASSIV KLASS
Eesti keelEesti keelEesti keelEesti keel
MatemaatikaMatemaatika
MatemaatikaMatemaatika
MuusikaõpetusMuusikaõpetusLoodusõpetus/ inimeseõpetusMatemaatika
Eesti keelLoodusõpetus/ inimeseõpetusMuusikaõpetusMuusikaõpetus
LoodusõpetusInglise keel
Loodusõpetus

REEDE

I KLASSII KLASSIII KLASSIV KLASS
Eesti keelEesti keelEesti keelEesti keel
Eesti keelMatemaatikaMatemaatika
Tööõpetus/ kunstiõpetusTööõpetus/ kunstiõpetusTööõpetus/ kunstiõpetusTööõpetus/ kunstiõpetus
Loodusõpetus/ inimeseõpetusInglise keel
Inglise keel