Aidu Lasteaed-Algkool

Tere tulemast Aidu Lasteaed-Algkooli kodulehele.

Haridust on Aidu piirkonnas antud alates aastast 1865. Nime Aidu Lasteaed-Algkool kannab kool 1992. aastast. Kool on 4-klassiline ja lasteaed ühe liitrühmaga. Kasvatus- ja õppetegevus toimub 1973.aastal lastepäevakoduks ehitatud hoones. Aastaid tagasi otsustati ehitada uus koolimaja ning selleks valmis ka ehitusprojekt. Erinevatel põhjustel jäi uus koolimaja ehitamata. Lastepäevakoduks ehitatud hoonet on mitmel korral ümber ehitatud. Hoones on klassiruumid ja rühmaruumid ning 2016. aastal valminud hoone laienduses lavaga saal.

Aidu Lasteaed-Algkooli direktor on 2014. aastast Kaare Põder.