Päevakava

AIDU LASTEAIA PÄEVAKAVA 

7.30-8.30Laste hommikune saabumine. Rahulik mänguaeg, infovahetus lastevanematega.
8.30-9.00Hommikusöök
9.00-10.00 (2a.-4a.)Hommikuring, arendavad lõimitud õppe-ja kasvatustegevused.
10.00-10.30 (2a-4a.)Vabamäng (ka värvipiltide värvimine, raamatute vaatamine, nupumängude mängimine, jutu kuulamine, puslede panemine jne)
9.00-10.30 (5a.-7a.)Hommikuring, arendavad lõimitud õppe-ja kasvatustegevused.

Sel ajal loeme luuletusi, liisusalme, vestleme, arutleme, kuulame jutte, laulame, tantsime, teeme kunsti, arendame käte osavust ja võimleme. Mängime mänge, mis aitavad kaasa kõne arengule, aitavad kaasa orienteerumisele ajas ja ruumis, tähtede ja numbrite tundmisele, arvutamisele, lugemisele, aitavad kaasa terviklikule arusaamisele lapsest ja tema ümbrusest. Käime ka õppekäikudel, matkadel, teatris, spordi- ja näitemängupäevadel, jõulumaal ja teistes huvitavates kohtades.
Tegevused on nädala lõikes igal nädalapäeval erinevad.

10.30-11.45Ettevalmistus õue minekuks, õues viibimine.
Vastavalt ilmale ja aastaajale jalutame, vaatame linde, putukaid ja loodust. Mängime vastavalt ilmale liivakastis või hoopis kelgutame. Õues olemise aeg oleneb ilmast.
11.45-12.45Lõunasöök, ettevalmistused lõunaseks puhkuseks, unejutt.
12.45-15.00Puhketunnid. Koolieelikutel võimalus mängida vaikselt lauamänge, panna puslesid, vaadata ja lugeda raamatuid.
15.00-15.30Ärkamine, riietumine.
15.30-16.00Õhtuoode
16.00-18.00Individuaalne töö lastega, vaba mäng, vestlused ja info vahetamine lastevanematega. Vastavalt ilmale viibime lastega õues.
18.00Lasteaed suletakse