Riiklik järelevalve

Haridusasutuse riikliku järelevalvet teostab alates 01.09.2017  Haridus- ja Teadusministeeriumi Lõuna piirkonna ekspert  Katrin Ohakas  (Katrin.Ohakas@hm.ee)