Tunniplaan

2020/2021 õ-a tunniplaan

  ESMASPÄEV 1. klass 3. klass 4. klass
1. 8.30 – 9.15 Tantsuline liikumine Tantsuline liikumine Tantsuline liikumine
2. 9.25 – 10.10 Eesti keel Eesti keel Eesti keel
3. 10.30 – 11.15 Matemaatika Matemaatika Matemaatika
4. 11.25 – 12.10 Kunst/tööõpetus Inglise keel Kunst/tööõpetus
5. 12.40 – 13.25   Kunst/tööõpetus Loodusõpetus
6. 13.35 – 14.20   Loodusõp/inim õp Inglise keel

  TEISIPÄEV 1. klass 3. klass 4. klass
1. 8.30 – 9.15 —————– Eesti keel Matemaatika
2. 9.25 – 10.10 Eesti keel Eesti keel Eesti keel
3. 10.30 – 11.15 Muusikaõpetus Muusikaõpetus Inglise keel
4. 11.25 – 12.10 Matemaatika Matemaatika Muusikaõp
5. 12.40 – 13.25 Loodusõpetus Inglise keel Keh kasv (Pisisaare)
6. 13.35 – 14.20   Loodusõp/inim õp  

  KOLMAPÄEV 1. klass 3. klass 4. klass
1. 8.30 – 9.15   —————— ———————– Loodusõpetus
2. 9.25 – 10.10 Keh kasv (Pisisaare) Keh kasv (Pisisaare) Eesti keel
3. 10.30 – 11.15 Kunst/tööõpetus Kunst/tööõpetus Kunst/tööõpetus
4. 11.25 – 12.10 Matemaatika Eesti keel Matemaatika
5. 12.40 – 13.25 Eesti keel Matemaatika Eesti keel
6. 13.35 – 14.20   Inglise keel  

  NELJAPÄEV 1. klass 3. klass 4. klass
1. 8.30 – 9.15 Eesti keel Inglise keel  ———————-
2. 9.25 – 10.10 Eesti keel Eesti keel Eesti keel
3. 10.30 – 11.15 Muusikaõpetus Muusikaõpetus Matemaatika
4. 11.25 – 12.10 Keh kasv Keh kasv Muusikaõpetus
5. 12.40 – 13.25 Loodusõpetus Matemaatika Keh kasv
6. 13.35 – 14.20     Inglise keel

  REEDE 1. klass 3. klass 4. klass
1. 8.30 – 9.15 Eesti keel  ——————- Inglise keel
2. 9.25 – 10.10 Eesti keel Matemaatika Eesti keel
3. 10.30 – 11.15 Kunst/tööõpetus Eesti keel Kunst/tööõpetus
4. 11.25 – 12.10   Kunst/tööõpetus Matemaatika
5. 12.40 – 13.25      
6. 13.35 – 14.20      

Pikapäevarühma päevakava.

12.30 – 14.30 eakohane tegevus õues või klassis, huvitegevus

14.30 – 15.30 õppetegevus, koduste õpiülesannete täitmine, huvitegevus

15.30 – 15.45 oode

15.45 – 16.00 õppetegevus või eakohane tegevus klassis

Huvialaringide tegevus algab kell 13.30 ja lõpeb hiljemalt kell 15.30.